Tjänster

Med över 40 års erfarenhet av projektering, installation, driftsättning, service och support klarar Alarmic alltid sina åtaganden, stora som små. Vi arbetar i hela Storgöteborg med omnejd. 

larm

brandlarm

villalarm

Från ledande tillverkare med modern teknik ökar tryggheten för personal och objekt.

Vi erbjuder

 • Projektering
 • Installation
 • Support
 • Underhåll
 • Service

Avancerade system från ledande tillverkare för en trygg brandsäkerhet.

Vi erbjuder

 • Projektering
 • Insallation
 • Provning
 • Certifikat
 • Support
 • Service

Vi erbjuder enkla till avancerade system där ni själva väljer att göra installationen alt. att vi genomför den åt er.

Vi erbjuder

 • Egen installation
 • Förprogamerad central
 • Installation 
 • Support
 • Service

passagesystem

porttelefoni

lås

Vi levererar och servar passagesystem från ledande tillverkare i kombination med ert larm.
 

 • Projektering
 • Installation
 • Support
 • Service


 

För en säker entré levererar vi moderna system för flerfamiljsbostäder, kontor, industri och affärslokaler.
 

 • Projektering
 • Installation
 • Tvättstugebokning
 • Fastighetsboxar
 • Support
 • Service

Vi levererar och servar digitala lås från ledande tillverkare.

 • Projektering
 • Installation
 • Support
 • Service


 

kameraövervakning

Nätverk

trygghetslarm

Kameraövervakning efter era behov.
 

 • Projektering
 • Installation
 • Support
 • Service

Vi utför all tänkbar kablage för nätverk i både den privata och offentliga sektorn.
 

 • Installation
 • Datarack
 • Serverskåp (SSF3492)

Vi installerar och servar kommunikationslarm från BEST.
 

 • Installation
 • Service